KV MARIN AB
Norra Industrivägen 9
824 34 HUDIKSVALL

Telefon 0650 - 94355
BROSCHYR/Tubpontoner
  MENY
  E-POST
 
Webbmaster
Roland Waax

Typ A-B Ponton
En beprövad brygga som byggts i många år.
A- ponton ger ett fribord på c:a 0.3m.
B-ponton c:a 0.5 m.
Kan användas till den mindre båthamnen, badanläggningen, privat brygga, handikappanläggning m.m.


Pontonerna har ett hölje av polytetén som skydd för is, mekanisk påverkan m.m. Det här är bryggor som kan köpas i kompletta byggsatser. Medar till bryggorna finns som tillbehör, alla våra tillbehör passar dessa bryggor.

A-ponton har måtten 1000x500x250 mm. Bärkraft 120kg.
B-ponton har måtten 1000x500x500 mm. Bärkraft 240kg.
Typ C Bryggan
Det här är en lågflytande brygga med ett fribord på c:a 15 cm. Den är framtagen för rodd och kanotsport där man behöver en låg men stadig brygga, men den har med sitt fördelaktiga pris, stabilitet och flexibilitet blivit populär som badbryggor, plattformar m.m. Tillverkas i standard 4.5 och 8 m. bredder 1.5-2-2.4 m. bruttobärkraft ex. 1.5x8 m. 1.7 ton.
Andra storlekar och bärkraft enligt önskemål. Däckdimension 22x145 mm. alla landgångar, beslag och kopplingar i vårt sortiment passar. Pontonerna är inbyggda och har polyeténskydd på över och undersida.

Cellplastbryggor Typ U
Den är bryggan är ett ekonomialternativ, den har samma överdel som övriga bryggor, men istället för pontoner har den oskyddad cellplast som flytkroppar, finns i en mängd längder och bredder, fribord 0,2-0,6 m. Trämedar finns som tillbehör, kan användas till det mesta där man behöver en flytbrygga.
Den här flytkroppen har ej samma livslängd och tålighet som våra övriga pontoner, alla våra tillbehör passar.

A-Ponton B-Ponton